Jak se vám líbí změna hracího dne na neděli?

Celkem hlasovalo 37 891